menusor sos főoldal mit tegyek terhesség abortusz infóközpont történetek kiadványok alapítvány
 

Áldott Teher Alapítvány

Eltökélt szándékunk, hogy a válságterhességbe jutott lányok és nők számára hasznos és valóban alkalmazható segítséget nyújtsunk. Ugyanezt a célt fogalmaztuk meg azok a nők és férfiak megsegítésére is, akik abortusz utáni szindrómában (PAS) szenvednek. Az egyesületben kizárólag önkéntesek dolgoznak, akik egyszerű és hétköznapi emberek, de olyan lehetőségek vannak a kezükben, amik nélkül talán nem sok remény lenne...

Segítséget három szinten tudunk nyújtani:

 • természetbeni segítség
  • információk a terhességről, abortuszról, egyéb alternatívákról
  • lelki tanácsadás
  • ingyenes terhességi teszt
  • babaruha, pelenka, gyermekellátáshoz szükséges eszközök
 • emberi segítség
  • olyan családias közeg biztosítása, ahol szeretetben megnyugodva, józanul és átgondoltan tudsz döntést hozni
  • előítéletektől és ítéletektől mentes segítségadás
 • természetfeletti segítség
  • Mint ahogy sem a te életed, sem a benned fejlődő kisbabáé nem "csak úgy a semmiből" lett, rendkívül fontosnak látjuk a természetfeletti segítség igénybevételét. Enélkül minden érv és ellenérv egy végeláthatatlan örvénybe vezet, ami nem segíti a józan döntéshozást. Krízis esetén szükséged van egy nálunk hatalmasabb személyre, az Élet alkotójára. Az Ővele való találkozáshoz tudunk segítséget adni

Az Áldott Teher Alapítványt (Blessed Burden Foundation) 2002-ben alapították magánszemélyek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a válságterhesség és abortusz dilemmájával küzködő nőknek.

Céljaink (részletek az alapító okiratból)

 • Az Alapítvány feladatának tartja az emberi élet védelmét, amely a megfogantatás pillanatától a természetes halálig tart. Hivatásának tartja a meg nem született gyermekek, az idősek, és bármilyen veszélyeztetett emberek életének védelmezését, szociális, mentális, etikai, egészség-megőrzési segítség- és szolgáltatások nyújtásával. Célja a teljes ember testi-lelki egészségre segítése, amelynek érdekében életvédő központ létrehozását tervezi, amely egy keresztény alapelvű tanácsadó, családsegítő szolgálat.
 • Feladatának tekinti a segítségnyújtást a válságterhességben lévő anyáknak az abortusz elkerüléséért, ugyanakkor feladatának tekinti az abortusz utáni traumában is a segítségnyújtást, továbbá a szexualitás bibliai megértését és a fiatalok késztetését a gyermekáldás vállalása iránti pozitív viszonyulás kialakítása érdekében.
 • Céljainak megvalósítása felöleli a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet, az ezzel kapcsolatos felvilágosítást és oktatást is. Az alapítvány munkája felöleli a megelőzést, a nevelést, a gyógyító-utógondozást, az anyaotthonok támogatását, szükség esetén az örökbefogadás segítését.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében...

  • 24 órás segélytelefont működtet
  • segítő szakembereket ajánl
  • ismeretterjesztő, oktató és felvilágosító anyagokat állít elő és terjeszt
  • válságterhességi tanácsadást biztosít
  • támogatja az egyházak missziós tevékenységét
  • adományokat gyűjt és ad
  • együttműködik hasonló célú belföldi és külföldi szervezetekkel, intézményekkel
  • kapcsolatot tart az illetékes szakmai, államhatalmi és államigazgatási szervekkel
  • képzéseket és jótékonysági programokat szervez
  • térítésmentes szolgáltatásokat nyújt (lelkisegély-nyújtás, terhességi teszt, babakelengye stb.)
  • a tagok, tanácsadók és segítők tevékenységüket térítésmentesen végzik

Az Alapítvány céljai veszélyeztetése nélkül, azok megvalósítása végett megfelelő erőforrások birtokában és jogszabályi feltételekkel vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Az Alapítvány a hatályos jogszabályok alapján együtt kíván működni a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságával.

Az  Alapítvány fentiekben meghatározott tevékenysége alapján a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§.c. pontja szerinti, alábbi közhasznú tevékenységeket nyújtja:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. tudományos tevékenység, kutatás
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 5. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 7. magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli  magyarokkal kapcsolatos tevékenység
 8. emberi és állampolgári jogok védelme
 9. rehabilitációs foglalkoztatás

Ha szeretne pénzbeli támogatást adni, örömmel vesszük.

Név: Áldott Teher Alapítvány
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12072514-00162759-00100007


Együttműködő partnerünk a
Budapest Válságterhességi Tanácsadó Központ